BETONARME VE ÇELİK GÜÇLENDİRME

Şirketimiz; güçlendirmeye ihtiyaç duyulan projelerde gerekli tüm mühendislik altyapısıyla birlikte projeyi bütünüyle ve önemle ele almak, yeniden sağlıklı ve güvenli yaşamsal alanlara çevirmek konusunda belli birikimlere sahiptir.